Informační centrum Velké Losiny
Informační centrumVelké Losiny

2. Zastavení - Dub

Stojíte u stromu, který vypráví svůj vlastní příběh. Je „potomkem“ tzv. Popravčího dubu, jehož torzo můžete vidět na pozemku mezi železnicí a silnicí, která obtáčí zámecký park. Mohl být vysazen někdy v 17. století před velkolosinským zámkem, kde poklidně rostl až do doby, kdy vrchnost pod jeho korunou nechala popravit tři vůdce selského povstání z okolních vesnic. Byli to Kryštof Winter Maršíkova, Mikuláš Pecold z Vikýřovic a Hanuš Jašek z Velkých Losin, kteří vedli vzpouru proti Přemkovi III. ze Žerotína. Strom mohl být svědkem čarodějnických procesů, roboty, válek, osvobození, socialismu, normalizace a sametové revoluce.

Mgr. Richard Jašš, Ph.D. dodává, že Popravčí dub je zajímavý tím, jak dlouho byl nezajímavý. Dochovalo se několik významných dokladů o tom, jak vypadaly Velké Losiny, např. Glaubitzova mapa z roku 1738 – 1739, ve které tehdy již velký strom není zaznamenaný. Pro tehdejší autory kreslených map nebyl dostatečně zajímavý ani v době před vznikem současné podoby zámeckého parku. První zmínky o stromu máme až z 30. let 20. století, označení „Popravčí” se objevilo až po 2. světové válce.

V roce 1969 nalézáme v obecní kronice zmínku, že památný strom Popravčí dub u zámku prosychá. O Popravčím dubu se dočítáme ještě v roce 1970, kdy strom nadále chátrá a usychají mu větve. Jeho stavem se v listopadu zabývala rada MNV (Místní národní výbor), která požádala pracovníky Okresního vlastivědného muzea v Šumperku o odborné posouzení a návrh opatření. „Je otázkou, zda dubu prospívají kultivační práce na okolní lesní školce,“ zamýšlí se kronikář Jaroslav Paclík.

Dub letní dostal státní ochranu v srpnu 1982 spolu s bukem lesním, který rostl u silnice mezi Velkými Losinami a Loučnou nad Desnou a byl vyvrácen silným větrem 18. 11. 2015.

Z odborného stanoviska Českého ústavu ochrany přírody se v září 1990 dozvídáme, že strom byl napaden dřevokaznými houbami především v kořenové části. Houbové napadení bylo prý způsobeno nevhodnými agrotechnickými postupy – poškozováním kořenů a jednostranným vyhnojováním. Usychání větví bylo způsobeno poklesem hladiny spodní vody, nicméně strom měl prý snahu regenerovat a měl zvýšenou vitalitu. K nápadnému zhoršení stavu stromu prý došlo po zatrubnění potůčku, jehož koryto se nacházelo ve vzdálenosti cca 15–20 m od dubu.

Petr Hanák ze ZO Českého svazu ochrany přírody Velké Losiny se v obci staral o zdraví stromů. U dubu udělal stříšku ze šindele, aby nezatékalo do dutiny v kmeni, a v roce 1989 byla provedena odborná redukce suché části koruny pro odlehčení stromu. Při pohledu ze severu dub získal neobvykle deformovaný vzhled.

Postupem času však strom chřadl, i když dlouho odolával nástrahám a rozmarům počasí (dokonce přečkal ničivý orkán Kyrill v lednu roku 2007). Při další vichřici v noci z 24. na 25. února 2007 se však jeho kmen s obvodem 575 cm zlomil ve věku asi 400 let. Kmen na místě dopadu leží dodnes a torzo dubu má stále status památného stromu.

Potomci Popravčího dubu

Po této osudné události se vypravili RNDr. Irena Vágnerová, pracovnice AOPK ČR, a Emil Kapusta, toho času úředník obecního úřadu Velké Losiny, ke zlomenému stromu a pracně na kolenou ve změti trávy a větví vyhledávali žaludy pro zachování potomstva. Ze zhrouceného stromu byly odebrány rouby, které byly naroubovány na podnože a spolu se žaludy tak měl být zachován genofond „Popravčího dubu“. RNDr. Irena Vágnerová o dubu napsala článek, který si můžete přečíst na str. 16 časopisu Lesu zdar z března 2008.

Žaludy zasadil na své zahradě pan Kapusta a o roubech nejsou zprávy. Ze žaludů vyklíčily tři semenáčky, o které se pan Kapusta staral mnoho let, než je nabídl obci k výsadbě. První strom putoval do Bludova, a to právě díky doporučení RNDr. Ireny Vágnerové. Obec Bludov vysadila doubek jako náhradu za pokácený 250letý dub letní u hrobky Mornstein-Zierotínů v roce 2012. První dub byl tedy vysazen u kostela sv. Jiří v Bludově před rodinnou hrobkou Žerotínů. 

Druhý dub byl začátkem března 2024 přesazen do areálu záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Rudě nad Moravou, do vznikajícího soukromého arboreta u Jitky Maixnerové. 

Náš třetí mladý dub byl za účasti občanů vysazen v parku Areálu zdraví 27.10.2021 v rámci oslav 670 let od založení obce Velké Losiny. Pod jeho kořeny je umístěn arch ručního papíru, kde jsou podepsáni všichni přítomní, kdo se výsadby zúčastnili. Místo pro synka „Popravčího dubu” jsme vybrali s přáním, aby jeho kmen a koruna dosáhnou rozměru svého předka – koruna měla v době největšího růstu výšku 25 m a kmen v době zlomení 575 cm v obvodu. 
Pamětnímu dubu jsme popřáli mnoho, mnoho let života, hodně obyvatel v jeho koruně a taky nemálo vyslechnutých příběhů lidí, kteří se pod jeho korunou setkají a budou si vyprávět nebo jen posedí v jejím stínu.
 

Zpracovali Pavel Rosák, Monika Semerádová a Bc. Renata Čechová, 2023

Dub1
1960, SOkA Šumperk 

dbu 
2007, archiv obce Velké Losiny
dub2
2024, za kostelem sv. Jiří v Bludově, archiv obce Velké Losiny

 

Ústní sdělení: Emil Kapusta, Mgr. Richard Jašš, Ph.D.

Písemné zdroje: SOkA Šumperk, kronika obce Velké Losiny, kniha II, zápisy pro léta 1958–1975. Digitální archiv Zemského archivu v Opavě – Kroniky. Dostupné z: https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=F82B42B233CA11E2B4F50019D1599A03

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
7
7
5
8
5
9
5
10
5
11
6
12
5
13
6
14
5
15
5
16
5
17
4
18
4
19
5
20
5
21
4
22
4
23
4
24
4
25
5
26
3
27
4
28
3
29
2
30
2
1
1
2
3
3
1
4
1
5
1

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
mírné sněžení 3 °C -3 °C
pondělí 22. 4. mírné sněžení 5/-2 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 8/-2 °C
středa 24. 4. déšť se sněhem 6/2 °C
— Sponzoři a partneři —