• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 09
  • 10
  • 11

Miliony let přírodního vývoje, utváření nejčistšího klimatu a tisícileté historie lidského osídlení. Vše v jednom zážitku-to jsou naučné stezky Jeseníků. Množství naučných stezek Vás provede historií přírody i lidské činnosti. Poznáte na nich nejkrásnější místa našich hor, krásné výhledy, místa plná magických tajemství a pohnuté minulosti. Naše naučné stezky jsou určeny všem věkovým skupinám a v jejich dostupném okolí najdete dostatek příležitostí k ubytování či občerstvení. vyrazte na procházku!

Historií a přírodou Karlovic

Dozvíte se o slavné historii a prosperitě Karlovic a přírodních zajímavostech a zvláštnostech v okolí. Na naučnou stezku navazuje několik dalších značených okruhů, které vás dovedou například na vyhlídku na Obří vrch, do Přírodní rezervace Karlovice-sever, na vyhlídku u Kamenné lávky, na Pocheňské louky apod.

> více

Hornická naučná stezka

Naučná stezka prochází po přilehlých kopcích kolem Zlatých Hor. V okolních lesích a u potoků nacházíme hojné kopečky kamení, tzv. sejpové pahorky s vytěženou přerýžovanou horninou a tzv. pinky neboli propadlé dolíky po těžbě pod povrchem. Krajina je poznamenaná těžbou kovů, jejíž stopy z různých období nacházíme roztroušené v okolí.

> více

Latzelova stezka krasem Rychlebských hor

Co to je kras? Jak a kde vzniká? Jak se dříve těžil vápenec? Jak ovlivnil výskyt vápence v tomto kraji způsob života lidí? Jaký byl život dělníků ve vápence 19. století? Co víme o historii tohoto kraje a o historii vápenictví? Odpovědi na takovéto otázky, ale i spoustu dalších informací o přírodních a historických zajímavostech najdete právě na informačních tabulích této naučné stezky.

> více

Lesní ekostezka Švagrov

Lesní ekostezka Švagrov je zaměřena na poznávání přírody a na ekologii. Je určena k prohloubení zájmu o přírodu jako celek a obohacení turistických vycházek o smysluplný program, který je vhodnou formou výchovy k ochraně přírody a péči o životní prostředí.

> více

Mineralogická naučná stezka Sobotín–Maršíkov

Sobotín–Maršíkov

Na přilehlých kopcích se vyskytují zajímavé minerály. Na mnoha místech jsou vytěžené hromady horniny, na nichž lze najít zbytky nevytěžených nerostů. Místa nejsou propojena značením. Na nástupních místech v Sobotíně (nádraží) a Maršíkově (obchod) jsou instalovány mapy se zákresem jednotlivých zastávek.

> více

Naučná stezka Bílá Voda–Hraničky

Hned na začátku trasy, v obci Bílá Voda, se nachází několik zajímavých míst, mezi něž patří i bývalý zámecký park, založený ve druhé polovině 18. století. Kdysi bohatá výsadba byla redukována a do dnešní doby se dochovala již jen malá část (ze současných významnějších dřevin tady najdete třeba zerav obrovský, 22 metrů vysoký šestikmenný exemplář, nebo tis červený, přes 300 let starý strom chráněn státem).

> více

Naučná stezka Kralický Sněžník

Znakem naučné stezky je silueta slůněte, která je neoficiálním symbolem Králického Sněžníku. Socha slůněte je umístěna těsně pod vrcholem už od roku 1932. Výrazným údolím protéká horní tok řeky Moravy, přibírá mléčný pramen krasového původu. Jsou zde jeskyně Tvarožné díry, ponor potoka Poniklec, Mramorové jeskyně, Patzeltova jeskyně a krasové prameny u obce Dolní Morava.

> více

Naučná stezka Pasák

Z Branné vede stezka stoupáním po lesních cestách na hřebeny Jeseníků, kde se ve vrcholové partii nacházejí skály Pasák. Jedná se o skalní sruby a skalky se zajímavými erozními útvary. Tvoří 250 m dlouhou a až 30 m vysokou skalní stěnu. Pasák je významný geologický a geomorfologický útvar – skalnatý hřbet s mrazovými sruby, skalními převisy, terasami a izolovanými skalami, z nichž jedna svým tvarem dala vzniknout názvu přírodní památky a pověsti o zkamenělém pastýři.

> více

Naučná stezka Petrovské studánky

Petrov nad Desnou

Součástí stezky jsou nové lavičky a tzv. piknikové sady. Na trase dlouhé přes 9 km vznikla jednoduchá odpočívadla, na kterých si turisté mohou vychutnat nádherné výhledy do okolních hor.

> více

Naučná stezka Rejvíz

Dostupnost stezky je autobusem z Jeseníku do Rejvízu. Počátek trasy je u penzionu Rejvíz (bývalá Noskova chata) a směřuje po žluté turistické značce směrem na Bublavý potok.

> více

GPS: 50°1´55.200´´N 17°2´22.643´´E

         NOVINKA 
V PRODEJI KALENDÁŘ
OBCE VELKÉ LOSINY

Sestaven z 6 grafických listů výtvarnice Jany Hrobařové Kotsch ze Šumperka. Je tematicky zaměřen na nejvýznamnější památky obce Velké Losiny (zámek, ruční papírna, kostel sv. J. Křtitele, kostel sv. Martina v Žárové a kostel sv. Michaela v Maršíkově).

Cena - 290,- Kč.

Kalendář akcí 2017